Scansec - totalleverantör inom säkerhet

Välkommen till Hellmertz - Scansec, totalleverantör av lösningar och rådgivning inom informationssäkerhet

Vi tillhandahåller skräddarsydda säkerhetslösningar och rådgivning för varje behov, för offentlig såväl som privat sektor. Vi samarbetar idag med de främsta tillverkarna på säkerhetsområdet i USA, Tyskland, Israel och Österrike. Vår målsättning är lika enkel som ovillkorlig, nämligen att vi är nöjda endast när kunden är nöjd.

Vi erbjuder produkter och tjänster inom följande områden:

Akustiskt avlyssningsskydd av rum. Utomstående förhindras att avlyssna konfidentiella samtal via mikrofoner/riktade akustiska förstärkare. Typiska applikationer är konferensrum och andra utrymmen där konfidentiell information utbyts.

Radioisolering av rum. Utomstående förhindras att ta del av konfidentiell information från bärbara datorer eller andra arbetsverktyg som emitterar informationsbärande elektromagnetisk strålning. Dessutom förhindras spionage via utplacerad avlyssningsutrustning.

Motmedel för detektion av avlyssningsutrustning. En komplett produktserie för detektion av passiv/aktiv telefonavlyssning, avlyssning via dolda mikrofoner eller annan dold elektronisk utrustning. Scansec erbjuder även sk "sweeping" där våra experter går igenom kundens lokaler och system för att förhindra informationsläckage.

Detektering/utstörning/positionering av radiosändare. Vi erbjuder utrustning för att detektera/störa ut/positionera radiotrafik inom GSM, UMTS (3G), WiFi, Bluetooth. Andra frekvensband t ex 4G eller analoga 450 Mhz band kan hanteras på samma sätt mha vår utrustning. Typiska applikationer är intrång i företagsinterna trådlösa nätverk, ej auktoriserad användning av mobiltelefoner samt lokal utstörning av partiella delar av frekvensbandet.

Detektering av radioaktivitet. Vi erbjuder utrustning för snabb och säker detektering av lokal radioaktiv strålning. Typiska applikationer är flygplatser, andra publika samlingsplatser samt känsliga samhällsviktiga installationer.

Installation. Vår organisation av 2000 erfarna installatörer ombesörjer snabbt och professionellt installation överallt i Sverige kostnadseffektivt då vi finns representerade på de flesta orter i landet.

Support. Vi erbjuder full support/helpdesk, dygnet runt om så krävs. Vår supportorganisation arbetar enligt "best practice standard" (ITIL) och är utrustad med alla nödvändiga verktyg för fel-/ärendehantering.

Förvaltning. Scansec åtar sig kostnadseffektiv förvaltning av nyinstallationer och redan existerande systemlösningar. Våra kunder ska känns trygghet utan att behöva frångå sin kärnverksamhet.

Utbildning. Vi erbjuder utbildning kring hela produktsortimentet för att säkra kundens kompetens som operatör av installarade system/produkter.

Rådgivning. Vi erbjuder rådgivning inom ovanstående områden och kommer inom kort att erbjuda utvärdering/utvärdering även inom IT-säkerhetsområdet.

Vi har genom ett brett internationellt kontaktnätverk möjlighet att tillhandahålla skräddarsydda lösningar även inom andra säkerhetsområden, t ex larm, övervakningskameror och elektroniska passersystem.

Om Scansec

Scansec är ett inregistrerat varumärke ägt av Hellmertz Elektronik AB, ett företag med fokus på avancerad säkerhetsteknologi för kriminalvård, polis, militär samt specialapplikationer för den privata sektorn. Hellmertz grundandes 1977 och har försett kunder i Sverige och övriga Europa med högklassiga säkerhetslösningar baserade på den bästa teknologi marknaden har att erbjuda.

Våra produkter används idag av nöjda kunder i bl a USA, Skandinavien och övriga EU. Bland användarna av våra produkter finns åtskilliga kriminalvårdsmyndigheter, statsförvaltningar, privata företag samt EU-kommissionen och  NATO. Referenser ges  på begäran.